Menu
3
4
brunkeberg-staende
1
2

Brunkebergstorg

Brunkebergstorg är en plats i centrala Stockholm som omgärdas av byggnader med starkt uttryck och historia från 70-talet. Fasaderna har massiva sten- och plåtfasader med ett starkt grafiskt uttryck, vilket skapar en tydlig arkitektonisk helhet för platsen.

Hela kvarteret är idag ombyggt till flera nya hotell och kontor. Ena fasaden utgör baksidan av Gallerian, medan andra sidan av torget är passage till plattan och centralen.

Armaturerna tar sitt uttryck från torgets gestaltning och materialval, samt fasadernas 70-talsarkitektur, och skapar på så vis ett unikt uttryck med en tydlig identitet. Armaturerna är tillverkade i blankpolerad mässing med små perforeringar vilket gör att skärmen släpper ut lite ljus. Stolpar och armar är lackerade i en brungrön kulör som är samstämmig med omgivande fasader.

Stolparnas höjd varieras med högre varianter för större platser med ett större ljus. Lägre stolpar placeras vid små sittplatser för att ge
känslan av en intimare plats. Allt ljus har karaktären av glödljus, 2700K.

Landscape architect:

Nivå Landskapsarkitektur

Completed year:

2018

See more of our exterior projects