Menu
Fotograf: Robin Hayes
Fotograf: Robin Hayes
Fotograf: Robin Hayes
Fotograf: Robin Hayes
Fotograf: Robin Hayes
Fotograf: Robin Hayes
Fotograf: Robin Hayes
Fotograf: Robin Hayes
Fotograf: Robin Hayes
Fotograf: Robin Hayes
Fotograf: Robin Hayes
Fotograf: Robin Hayes
Fotograf: Robin Hayes
Fotograf: Robin Hayes

Värtaterminalen

Terminalens gestaltning av Berg CF Möller har hämtat sin inspiration från dels den traditionella hamnarkitekturen, med stora konstruktioner och lagerhallar, samt vattnets och verksamhetens böljande flöden och rörelser.

Huvudidén har varit att koppla ihop hamnen och staden på ett sätt som möjliggör för människor att röra sig ut i hamnområdet.
Idén med ljussättningen bygger på samma princip som att koppla ihop staden med hamnen/vattnet; kallt ljus representerar havet och varmt ljus representerar staden. Det kalla ljuset fördelas över hela huvudbyggnadens yttre konstruktioner medan det varma ljuset koncentreras längs byggnadens inre kroppar och väggar.

Gestaltningsidén för det exteriöra landskapet bygger på naturstyper och växter från Sthlms skärgård där ljuset framhäver och förstärker dessa delar. Det är samtidigt en av Stockholms få offentliga takparker med havsutsikt.

Client:

Stockholms Hamnar

Architect:

Berg CF Möller

Completed year:

2015/2016

See more of our exterior projects