Menu
perspektiv
perspektiv-2

Mälarvägen

I samarbete med Funkia Landskapsarkitekter har Black ljusdesign utvecklat en ny gestaltning för Mälarvägen i Upplands Väsby. Vägen som i dagsläget är väldigt trafikerad ska i framtiden fungera som en boulevard där människa och rörelse står i centrum.

Den konceptuella ljussättningsidén har inspirerats av Wäsby verkstäders produktion av mässingsrör. Under 1900-talets början lade Wäsby verkstäder, med flera andra industrier, grunden för Upplands väsby som tätort.

Client:

Upplands Väsby kommun

Landscape architect:

Funkia landskapsarkitekter

Lighting designers:

Alexander Cederroth & Maria Budell

See more of our ongoing projects