Menu
1
2

Stefanskyrkan

Black ljusdesign har på uppdrag av St Johannes församling gjort en provbelysning av Stefanskyrkans fasad.

I testet provades olika belysnings- och gestaltningsprinciper där färgtemperaturer, spridningsvinklar och ljusmängd utvärderades för att på bästa sätt lyfta fram fasadmaterial och detaljer. Kyrkans södra fasad ska välkomna och skapa ett attraktivt blickfång som fond från Döbelnsgatan, medan den västra och resterande fasader lyfter fram kyrkans arkitektur och hjälper till att skapa ett upplevt tryggare parkrum i Vanadisparken. På bilderna visas några exempel på belysningsprinciper som testades, för att ge en liten fingervisning om vad arbetet skulle kunna resultera i. Idag saknas fasadbelysning av kyrkan.

Client:

St Johannes församling

See more of our ongoing projects