Meny

Exteriör

Vi på Black Ljusdesign har en lång erfarenhet av att gestalta exteriöra rum med ljus. Våra projekt spänner från historiska stadsmiljöer till fantasifulla lekplatser. Alltid med tydlig fokus på rumsgestaltning, utan att kompromissa med trygghetskänsla eller driftssäkerhet.
Nedan finner ni ett axplock av våra färdigställda exteriörprojekt.

Fotograf: Åke E:son Lindman

Rådhustorget Umeå

Belysningen på Rådhustorget har utformas skalenligt utefter landskapets olika zoner för att skapa ett vitalt och varierat torgrum. Ambitionen var att tillgodose stadens invånare med olika platser med varierande ljuskaraktär vilka alla ska kännas trygga och inbjudande kvällstid. Belysningen skall förstärka och tydliggöra torgets olika funktioner, passager och arkitektoniska kvalitéer, och inspirera medborgare till att stanna upp, slå sig ner och betrakta eller delta i torgets aktiviteter.