Meny
Fotograf: Åke E:son Lindman
Fotograf: Åke E:son Lindman
Fotograf: Åke E:son Lindman
Fotograf: Åke E:son Lindman
Fotograf: Åke E:son Lindman
Fotograf: Åke E:son Lindman
Fotograf: Åke E:son Lindman
Fotograf: Åke E:son Lindman
Fotograf: Åke E:son Lindman
Fotograf: Åke E:son Lindman
Fotograf: Åke E:son Lindman
Fotograf: Åke E:son Lindman
Fotograf: Åke E:son Lindman
Fotograf: Åke E:son Lindman

Gnesta Thuleparken

Thuleparken ligger centralt i Gnesta med flera nybyggda bostadshus i dess ytterkant. Parken har under år 2015 upprustats och är en del i en omfattande centrumutveckling av Gnesta tätort. Inför upprustningen utfördes en medborgardialog som ligger till grund för parkupprustningen.

Thuleparken har formen av en kil där spetsen i öster ansluter till Stora torget. Genom parken löper ett gång- och cykelstråk från centrum ut mot tätortens sydvästra delar.
Gestaltningen av parken har arbetats fram av Funkia landskapsarkitekter. Bearbetningen tar ett helhetsgrepp om parkområdet och delar in Thuleparken i fyra olika funktionella delar – den gröna friytan, parkleken, aktivitetsdelen och en parkdel med fokus på växtlighet.
Belysningen längs med gång-och cykelvägen utgörs av parkstolpar som både ger ett direkt ljus på vägen men också indirekt ljus genom lyktan som är orienterande. Ljussättningen inne i parkleken är uppbyggd av master med spotlights som ger ett riktat dramatiserat ljus över de olika objekten.

Beställare:

Gnesta kommun

Landskapsarkitekt:

Funkia landskapsarkitekter

Genomförande år:

2015

Se fler av våra exteriörprojekt