Meny
_dsc1945red
_dsc1929red
_dsc1933red
_dsc1939red
_dsc1944red
_dsc1950red

Kompassen aktivitetspark

Parken är den största satsningen Lidingö stad hittills har gjort på en lekpark. Topia landskapsarkitekter har gestaltat den öppna ängsmarken där kullar med berg i dagen sticker upp och bildar olika rumsligheter och skapar fina utblickar.

Utformningen har inspirerats av att ängen tidigare var en vattenfylld vik med uppstickande öar. Stockar, naturmaterial, sand och kojor för tankarna till öde öar och skeppsbrott. Lekutrustningen i trä har passats in i den böljande naturmarken. Utrustningsobjekt i hårda material har fått en signalfärg i gult som gör att besökare får en orientering av gångstråken och platserna. Belysningen består av spotlights monterade på master som markerar och dramatiserar respektive plats och aktivitet.

Länk till projektet

Beställare:

Lidingö kommun

Landskapsarkitekt:

Topia landskapsarkitekter

Ljusdesigners:

Alexander Cederroth

Genomförande år:

2014

Se fler av våra exteriörprojekt