Meny
Fotograf: Fredrik Sweger
Fotograf: Fredrik Sweger
Fotograf: Fredrik Sweger
Fotograf: Fredrik Sweger
Fotograf: Fredrik Sweger
Fotograf: Fredrik Sweger
Fotograf: Fredrik Sweger
Fotograf: Fredrik Sweger
Fotograf: Fredrik Sweger
Fotograf: Fredrik Sweger
Fotograf: Fredrik Sweger
Fotograf: Fredrik Sweger
Fotograf: Fredrik Sweger
Fotograf: Fredrik Sweger
Fotograf: Fredrik Sweger
Fotograf: Fredrik Sweger
Fotograf: Fredrik Sweger
Fotograf: Fredrik Sweger

Kristinebergs slottspark

Kristinebergs slottspark har en historia från 1700-talet med starka kulturhistoriska, landskapliga och ekologiska värden. Parkens omgivningar är under stor ombyggnation och kommer att omvandlas till ett levande bostadsområde.

Varje del av parken utvecklas och tas om hand med utgångspunkt i den intrikata väven av parkhistoria, ekologi och samtida parkfunktion så som idrottsplats, skola, bostäder och lekplatser, som parken skall innefatta. Belysningen av parken bygger på en funktionell men också stämningsfull ljussättning där parkens kvaliteter, funktioner och historiska värden framhävs och förädlas. Belysningen i form av utrustning och material har ett diskret uttryck medan ljuset fokuseras på parkens objekt och symmetri. Ljussättningen är också ett samarbete med FRONT design och MONSTRUM parkleksutrustning.

Beställare:

Stockholm Stad

Landskapsarkitekt:

Nivå Landskapsarkitektur

Genomförande år:

2015

Se fler av våra exteriörprojekt