Meny
1
_r5a6793
_r5a6800
_r5a6815
_r5a6838

Kyrkparken Järfälla

Parken är utformad för sociala möten och lek samt ger goda förutsättningar för biotoper med en rik flora och fauna.

Den har ett avancerat rengöringssystem av dagvatten som flyter genom parken och ut i en liten sjö. Ovanför bäcken ligger en gångbro i stål som har integrerad belysning i ledstängerna. Belysningen är bländfri och framhäver arkitekturen och konstruktionen av bron.

Beställare:

Järfälla kommun

Landskapsarkitekt:

Ekologigruppen

Genomförande år:

2013

Se fler av våra exteriörprojekt