Meny
Fotograf: Åke E:son Lindman
Fotograf: Åke E:son Lindman
Fotograf: Åke E:son Lindman
Fotograf: Åke E:son Lindman
Fotograf: Åke E:son Lindman
Fotograf: Åke E:son Lindman

Rådhustorget Umeå

Belysningen på Rådhustorget har utformas skalenligt utefter landskapets olika zoner för att skapa ett vitalt och varierat torgrum. Ambitionen var att tillgodose stadens invånare med olika platser med varierande ljuskaraktär vilka alla ska kännas trygga och inbjudande kvällstid. Belysningen skall förstärka och tydliggöra torgets olika funktioner, passager och arkitektoniska kvalitéer, och inspirera medborgare till att stanna upp, slå sig ner och betrakta eller delta i torgets aktiviteter.

Torgets utan tvekan viktigaste enskilda komponent är Rådhuset. Med sin symboliska placering som en fond i den södra ändan av rådhusesplanaden är dess fasad en given komponent i torgets ljussättning.
För att ge Rådhuset visuellt spelrum så hålls belysningen på den stenlagda ytan framför lågmäld och väl avbländad. Ett större ljus från båda kortsidor av stenläggningen, som mjukt avtar in mot mitten ger en god balans åt rummet och gör att Rådhuset framträder tydligt.
För att kontrastera den större öppna ytan framför Rådhuset så förstärks de två mindre sidoliggande torgytorna som mer omslutande rum med mindre skala.
Gångstråken som utgör förlängningen av Östra- och Västra Rådhusgatan får en funktionsbelysning med parkkaraktär, där armaturerna står placerat tätt mellan träden och låter ljuset strila mellan löv¬verken.

Beställare:

Umeå kommun

Landskapsarkitekt:

Sweco

Genomförande år:

2018

Se fler av våra exteriörprojekt