Meny
Fotograf: Johan Ödmann
Fotograf: Johan Ödmann
Fotograf: Johan Ödmann
Fotograf: Johan Ödmann
Fotograf: Johan Ödmann
Fotograf: Johan Ödmann
Fotograf: Johan Ödmann
Fotograf: Johan Ödmann
Fotograf: Johan Ödmann
Fotograf: Johan Ödmann
Fotograf: Johan Ödmann
Fotograf: Johan Ödmann
Fotograf: Johan Ödmann
Fotograf: Johan Ödmann

Solna Ingenting

Området ”Ingenting” är en ny stadsdel som är uppförd i anslutning till SBL:s (Statens Bakteriologiska Laboratoriums) historiska anläggning i Solna, ritad av Gunnar Asplund på 1930-talet. Anläggningen har ett högt arkitektoniskt värde.

På byggnadsområdets låga öppna del finns en stor ”gräspelouse” där lägre enklare stallbyggnader är placerade och kantas idag av nyproduktionshus. Huvudbyggnaderna och de viktiga laboratorierna är placerade på bergskullen i fonden. Några är placerade så att de formar små intima och vindskyddade innergårdar. Den omgivande naturen har gallrats, men de ståtliga högvuxna ekarna har lämnats kvar. Nyproduktionen omringar originalbyggnaderna på västra och norra sidan.

Fasadmaterialet i originalbyggnaderna domineras av gult handslaget tegel och på stallbyggnaderna finns även vissa inslag av grå korrugerad eternit. Asplund hämtade inspiration från samtida dansk arkitektur när han utformade SBL. Formerna och grupperingarna är uppbrutna så att inget känns stort eller kompakt, utan lugnt och harmoniskt.

Black ljusdesign har tillsammans med AIX antikvarie tagit fram en nyproduktion av den original gatuarmatur på stolpe som Gunnar Asplund ritade för området på 1930-talet. Asplundsarmaturen kantar de delar av området som är original. Övriga nya gator kantas av moderna gatuarmaturer men som ger associationer till Asplunds formgivning genom att ha en opal glas kropp som är genomlyst.

Beställare:

Solna stad

Landskapsarkitekt:

Andersson Jönsson Landskapsarkitekter AB

Genomförande år:

2014

Se fler av våra exteriörprojekt