Meny
Fotograf: Robin Hayes
Fotograf: Robin Hayes
Fotograf: Robin Hayes
Fotograf: Robin Hayes
Fotograf: Robin Hayes
Fotograf: Robin Hayes
Fotograf: Robin Hayes
Fotograf: Robin Hayes
Fotograf: Robin Hayes
Fotograf: Robin Hayes
Fotograf: Robin Hayes
Fotograf: Robin Hayes
Fotograf: Robin Hayes
Fotograf: Robin Hayes

Sportfältet

Beställare:

Stockholms Stad Trafikkontoret

Landskapsarkitekt:

White arkitekter

Genomförande år:

2019

Se fler av våra exteriörprojekt