Meny
Fotograf: Fredrik Sweger
Fotograf: Fredrik Sweger
Fotograf: Fredrik Sweger
Fotograf: Fredrik Sweger
Fotograf: Fredrik Sweger
Fotograf: Fredrik Sweger
Fotograf: Fredrik Sweger
Fotograf: Fredrik Sweger

St. Johannes kyrka

Black ljusdesign arbetar med fasadbelysningen av St Johannes kyrka. Kyrkan uppfattas idag som en relativt mörk silhuett i staden och brott har rapporterats i den direkta omgivningen.

År 1881 utlystes en tävling om förslag till ny kyrkobyggnad som vanns av arkitekten Carl Möller med ett förslag i nygotisk stil. År 1884 påbörjades grundläggningsarbetena och 1890 stod kyrkan klar.

Fasaderna vilar på en sockel av granit och har gotiska strävpelare och strävbågar, beklätt med skånskt rött maskinslaget tegel. Taken är klädda med skiffer liksom de små trapptornen. I hörnen vid korsarmarna och det höga tornet i söder, finns små trapptorn.

Vi på Black blev våren 2011 kontaktade av Stockholm stad gällande utformningen av en trygghetsskapande fasadbelysning av St. Johannes Kyrka.

Bakgrunden för uppdraget är att det finns en problematik med prostitution och brottslighet i området vilket sker på kyrkogården och i kyrkofasadens trånga och mörka prång. Det fanns därför ett behov av förstärkt belysning längs med kyrkans fasader och närområde.

Vår belysningslösning tar avstamp i den problematiken och syftar till att kombinera en stämningsfull fasadbelysning som framhäver framhäva kyrkans arkitektoniska och estetiska värden, med en funktionell ljussättning som kan ge en tryggare upplevelse av miljön. Kyrkan är skyddad som kulturminne och därför har hänsyn tagits i planeringen av montage, i syfte att göra så liten åverkan som möjligt på fasaderna.

Beställare:

Svenska kyrkan och Stockholms Stad

Genomförande år:

2014

Se fler av våra exteriörprojekt