Meny
Fotograf: Åke E:son Lindman
Fotograf: Åke E:son Lindman
Fotograf: Åke E:son Lindman
Fotograf: Åke E:son Lindman
Fotograf: Åke E:son Lindman
Fotograf: Åke E:son Lindman
Fotograf: Åke E:son Lindman
Fotograf: Åke E:son Lindman

Tyresö Stadspark

Tyresö stadspark länkar samman dalstråket med Tyresö centrum. Den innehåller bland annat en lekfull vattenkonst i anslutning till en pergola med långbänkar och finplanteringar.

Stadsparken har en genomgående grafik i form av näckrosen och forellen som har präglat markmönster, dagvattenränna, pergola och entréskyltar. Dagvattnet visualiseras som en bärande del i strukturen, med öppna dagvattenrännor och vattenrenande våtmark. Allt dagvatten från torg, park och dalgång samlas upp i en raingarden, som avlastar det befintliga dagvattensystemet och bidrar med urban grönska.

Belysningen består av höga rektangulära master med spotlights och pollare som har inordnats i torgets och parkens möblering. Ljuset är dramatiserande och kontrastrikt. Lågt och stämningsfullt ljus kommer från pergolan och integrerat i den långa bänken.

Beställare:

Tyresö kommun

Landskapsarkitekt:

Temagruppen

Genomförande år:

2015

Läs mer om projektet:
Temagruppen

Se fler av våra exteriörprojekt