Meny
Lasse Olsson
Lasse Olsson
Lasse Olsson
Lasse Olsson
Lasse Olsson
Lasse Olsson

Västberga allébro

Black ljusdesign har tagit fram ett ljussättningsförslag som skall ge både en funktionsorienterad belysning över körbana och cykelväg, samt en effektfull belysning av brons konstruktion. Uppdraget har även inkluderat ett färgsättningsförslag, som skall korrespondera med ljussättningsförslaget.

Den nya bågbron i Västberga över spårområde och Åbyvägen kommer att bli ett landmärke dels för trafikanter på bron men även på håll i syd och nordlig riktning. Det finns ett stort gestaltningsvärde i brons form samt en orienterande funktion av att annonsera brons konstruktion nattetid.

Beställare:

Stockholms Stad

Arkitekt:

Gwsk Arkitekter

Genomförande år:

2107

Se fler av våra exteriörprojekt