Meny
1
241x1809
p1010790

Visby Norra Kyrkogård

Kyrkogårdar är att betrakta som tydliga och viktiga rum i staden. De är gröna oaser och betydelsefulla platser för såväl människor som djur. Ett exempel på detta är Visby Norra kyrkogård. Den är belägen norr om staden inte långt ifrån havet.

Ljussättningen av kyrkogården och kyrkan är ett pågående projekt var huvudsyfte är att lyfta fram platsens natursköna egenskaper och kontemplativa lugn. Platsen skall också upplevas som tillgänglig och trygg. En väl genomförd ljussättning bidrar också till att minska det yttre exploateringstrycket från bostadsbyggande och därigenom säkra framtiden för Visby Norra Kyrkogård.

Beställare:

Kyrkogårdsförvaltningen Visby

Landskapsarkitekt:

Johan Arvidsson

Genomförande år:

2006-2008

Se fler av våra exteriörprojekt