Meny
Foto: Åke E:son Lindman
Foto: Åke E:son Lindman
8695-044-1-1
Foto: Åke E:son Lidman
Foto: Åke E:son Lidman
8695-044-2
Foto: Åke E:son Lidman
Foto: Åke E:son Lidman
8695-044-3
8695-044-4
Foto: Åke E:son Lindman
Foto: Åke E:son Lindman
Foto: Åke E:son Lindman
Foto: Åke E:son Lindman

Energimyndigheten HQ

Black Ljusdesign fick under våren 2017 i uppdrag av White arkitekter att se över, samt komplettera ett befintligt belysningsförslag för Energimyndighetens nya HQ i Eskilstuna. Ett gammalt metallgjuteri skulle omvandlas till ett aktivitetsbaserat, högmodernt kontor dit Energimyndighetens 400 anställda skulle flytta under hösten 2017.

Whites koncept präglas av stora, luftiga arbetsplatssytor och en aktivitetsslinga som sträcker sig genom hela byggnaden. När vi på Black blev ombedda att se över det befintliga belysningsförslaget låg fokus på att försöka röra sig bort från den traditionella kontorsbelysningen och genom varierande rums- och ljusupplevelser, skapa en trevlig och rogivande arbetsmiljö. En väsentlig del av armaturerna från det befintliga belysningsförslaget placerades om och justerades och i de fall där armaturer redan fanns på plats justerades ljusstyrkan till lägre nivåer för att på så sätt skapa en mer dynamisk atmosfär. Med ljuset ville vi inte bara skapa en skön arbetsplats utan också lyfta fram byggnadens fantastiska rymd och vackra originalmaterial som har bevarats och förädlats genomgående i hela byggnaden.

Beställare:

Energimyndigheten

Arkitekt:

Carlstedt Arkitekter

Inredningsarkitekt:

White Arkitekter

Genomförande år:

2017

Se fler av våra interiörprojekt