Meny
8855-095
1
8855-009
8855-083
8855-085
8855-107
8855-113

Kista NOD

Kvarteret NOD ligger centralt i Kista Science City. De nya planerade stadsdelarna kring Kista Gård och Kista Äng förflyttar tyngdpunkten och placerar NOD i händelsernas centrum.

Kvarteret hålls ihop i de övre planen av ett sammanhängande, omslutande fasadskikt men är mer småskaligt varierad och öppen i den publika delen i de lägre planen. NOD är en öppen publik arena och en attraktiv grobädd för stora och små företag.
Black ljusdesign har arbetat med de publika delarna av byggnaden samt Stockholm universitets aula. Ljussättningen av byggnaden syftar till att lyfta fram byggnadens olika element och förstärka byggnadens funktioner och uttryck, både exteriört och interiört.

Beställare:

Stockholm Stad

Landskapsarkitekt:

Nivå Landskapsarkitektur

Genomförande år:

2014

Se fler av våra interiörprojekt