Meny
_dsc1084-highres
_dsc1119-highres
_dsc1162-highres_2
_dsc1204-highres
_dsc1252-highres

Värtaterminalen

Terminalens gestaltning av Berg CF Möller har hämtat sin inspiration från dels den traditionella hamnarkitekturen, med stora konstruktioner och lagerhallar, samt vattnets och verksamhetens böljande flöden och rörelser.

Huvudidén har varit att koppla ihop hamnen och staden på ett sätt som möjliggör för människor att röra sig ut i hamnområdet.
Idén med ljussättningen bygger på samma princip som att koppla ihop staden med hamnen/vattnet; kallt ljus representerar havet och varmt ljus representerar staden. Det kalla ljuset fördelas över hela huvudbyggnadens yttre konstruktioner medan det varma ljuset koncentreras längs byggnadens inre kroppar och väggar.

Beställare:

Stockholms Hamnar

Arkitekt:

Berg CF Möller

Genomförande år:

2015/2016

Se fler av våra interiörprojekt