Meny
perspektiv
perspektiv-2

Mälarvägen

I samarbete med Funkia Landskapsarkitekter har Black ljusdesign utvecklat en ny gestaltning för Mälarvägen i Upplands Väsby. Vägen som i dagsläget är väldigt trafikerad ska i framtiden fungera som en boulevard där människa och rörelse står i centrum.

Den konceptuella ljussättningsidén har inspirerats av Wäsby verkstäders produktion av mässingsrör. Under 1900-talets början lade Wäsby verkstäder, med flera andra industrier, grunden för Upplands väsby som tätort.

Beställare:

Upplands Väsby kommun

Landskapsarkitekt:

Funkia landskapsarkitekter

Se fler av våra pågående projekt