Meny
soeder-fasaden2

Södra Teatern Stockholm

Uppdraget har innefattat att ta fram ett förslag till ljussättning för att framhäva byggnadens verksamhet, kropp och fasad på ett stämningsfullt sätt.

Hänsyn har tagits till byggnaden som byggnadsminne. Därför ger föreslagna lösningar minsta möjliga åverkan på fasaden.
Södra teatern utgör en del av Södermalms norra siluett med exponering mot delar av norra Stockholms innerstad och därför blir ljussättningen en del av stadssiluetten.

Beställare:

Stockholm Stad

Se fler av våra pågående projekt