Meny
5
kvaell-sida
roed-groen

Västberga allébro

Den nya bågbron i Västberga över spårområde och Åbyvägen kommer att bli ett landmärke dels för trafikanter på bron men även på håll i syd och nordlig riktning. Det finns ett stort gestaltningsvärde i brons form samt en orienterande funktion av att annonsera brons konstruktion nattetid.

Black ljusdesign har tagit fram ett ljussättningsförslag som skall ge både en funktionsorienterad belysning över körbana och cykelväg, samt en effektfull belysning av brons konstruktion. Uppdraget har även inkluderat ett färgsättningsförslag, som skall korrespondera med ljussättningsförslaget.

Beställare:

Stockholms Stad

Arkitekt:

Gwsk Arkitekter

Se fler av våra pågående projekt