Meny
moerkerplan
sektion
lykta-stolpe

Västerås stora torget

Beställare:

Västerås kommuns

Landskapsarkitekt:

Sweco

Se fler av våra pågående projekt