Meny
illustrationsplan-ver1-low-mb-hemsidan
torget-utan-linspaent-mb-hemsidan

Västerås stortorget

Beställare:

Västerås kommuns

Landskapsarkitekt:

Sweco

Se fler av våra pågående projekt