Blåparken Upplands Väsby

Beställare:

Upplands Väsby kommun

Landskapsarkitekt:

Funkia landskapsarkitekter

Genomförande år:

2020