Om oss

Arbetsprocessen

Till vardags arbetar vi både teoretiskt och praktiskt. Arbetet produceras till stor del digitalt i form av beskrivande handlingar, ritningar och illustrationer. Utöver det görs även alltid praktiska tester av våra ljuslösningar för att säkerställa en hög kvalitetsnivå. Detta kan ske på kontoret där armaturer jämförs och utvärderas men även fullskaliga prover byggs för att testa avancerade lösningar. Vi utför provbelysningar på plats där så är möjligt. Dels för att kvalitetssäkra våra koncept, men också för att involvera beställare och brukare i en större grad. Vi tror på en öppen och deltagande process där en tät dialog mellan designer, beställare och brukare genomsyrar arbetet.

Vision

Vi har en vision om att förädla och framhäva arkitektur genom att arbeta med teatralisk ljussättning. Vi vill skapa dramatiserade upplevelser av rum, platser och miljöer där ljuset är vägledare och berättare. Det är platsen eller rummets historia, fysiska format, material, struktur och skala som är förutsättningarna för upplevelsen. Med ljusets olika egenskaper och dess verktyg dramatiserar vi och berättar rummets historia.