Om oss

Arbetsprocessen

Till vardags arbetar vi både teoretiskt och praktiskt. Arbetet produceras till stor del digitalt i form av beskrivande handlingar, ritningar och illustrationer. Utöver det görs även alltid praktiska tester av våra ljuslösningar för att säkerställa en hög kvalitetsnivå. Detta kan ske på kontoret där armaturer jämförs och utvärderas men även fullskaliga prover byggs för att testa avancerade lösningar. Vi utför provbelysningar på plats där så är möjligt. Dels för att kvalitetssäkra våra koncept, men också för att involvera beställare och brukare i en större grad. Vi tror på en öppen och deltagande process där en tät dialog mellan designer, beställare och brukare genomsyrar arbetet.

Vision

Vi brinner för ljusets roll i gestaltningsprocessen. Vi vill med ljuset som verktyg skapa vitala rum som människor mår bra av att vistas i. Det handlar om att se till både den fysiologiska och psykologiska faktorn hos människan. Men det handlar även om att ständigt utmana förväntningar och föreställningar hos både sig själv och andra, samt att alltid utveckla ljuset som verktyg i sitt arbete. Vi vill förvalta det förtroende våra kunder ger oss på absolut bästa sätt. Detta genom att vara en stabil samarbetspartner som levererar högkvalitativt material till varje projekt och som i slutändan lyckas gestalta rum som är inspirerande att vistas i, tacksamma att underhålla och ekonomiska att driva.