Black Ljusdesign AB

Specialister på arkitektonisk belysning

Mångsidighet

Vi är specialiserade på arkitektonisk belysning för både offentliga och privata rum, interiöra såväl som exteriöra.

Bred kompetens

Sedan starten 2010 har ett personligt kontor skapats med handplockade kompetenser, som tillsammans skapar en stark och dynamisk helhet.

Kvalitet

Vi jobbar med korta beslutsvägar och effektiva arbetsprocesser, vilket tillåter oss att i högre grad fokusera på projektkvalitet och utveckling av anpassade koncept.

Våra belysningslösningar

Vi på Black Ljusdesign är specialiserade på arkitektonisk belysning för offentliga rum, interiöra såväl som exteriöra.
interiöra
Vi på Black Ljusdesign har en lång erfarenhet av att gestalta interiöra miljöer med ljus.
exteriöra
Vi på Black Ljusdesign har en lång erfarenhet av att gestalta exteriöra miljöer med ljus.
Kulturhistoria
Genom åren har vi ljussatt en mängd olika byggnader och platser med högt kulturvärde.
Projekt Soltrappan Malmskillnadsgatan

Vision

Vi vill med ljuset som verktyg skapa vitala rum som människor mår bra av att vistas i

Det handlar om att se till både den fysiologiska och psykologiska faktorn hos människan. Men det handlar även om att ständigt utmana förväntningar och föreställningar hos både sig själv och andra, samt att alltid utveckla ljuset som verktyg i sitt arbete.

OM OSS

Till vardags arbetar vi både teoretiskt och praktiskt. Arbetet produceras till stor del digitalt i form av beskrivande handlingar, ritningar och illustrationer

Utöver det görs även alltid praktiska tester av våra ljuslösningar för att säkerställa en hög kvalitetsnivå. Detta kan ske på kontoret där armaturer jämförs och utvärderas men även fullskaliga prover byggs för att testa avancerade lösningar. Vi utför provbelysningar på plats där så är möjligt. Dels för att kvalitetssäkra våra koncept, men också för att involvera beställare och brukare i en större grad. Vi tror på en öppen och deltagande process där en tät dialog mellan designer, beställare och brukare genomsyrar arbetet.

Ett urval av
våra projekt

Ett urval av våra projekt

Vi brinner för ljusets roll i gestaltningsprocessen. Vi vill med ljuset som verktyg skapa vitala rum som människor mår bra av att vistas i.

Följ oss på instagram

Ta del av våra senaste uppdateringar genom att följa oss på våra sociala medier.
5
4
Skärmklipp
1
3

Vi skapar en stark och dynamisk helhet

Letar ni efter en partner för ert nästa ljusprojekt? Kontakta oss så berättar vi mer om vad vi kan erbjuda er!