Projekt Bro över Varnan

Bro över Varnan, Kristinehamn

Beställare:

Akademiska hus och Landstinget

Arkitekt:

Link Arkitekter

Landskapsarkitekt:

WSP Group

Genomförande år:

2014