Exteriör

Idén med ljussättningen bygger på samma princip som att koppla ihop staden med hamnen/vattnet; kallt ljus representerar havet och varmt ljus representerar staden.

Idén med ljussättningen bygger på samma princip som att koppla ihop staden med hamnen/vattnet; kallt ljus representerar havet och varmt ljus representerar staden.

Idén med ljussättningen bygger på samma princip som att koppla ihop staden med hamnen/vattnet; kallt ljus representerar havet och varmt ljus representerar staden.

Fotograf: Robin Hayes Fotograf: Robin Hayes Fotograf: Robin Hayes Fotograf: Robin Hayes Beställare: Huddinge Kommun Landskapsarkitekt: Land Arkitektur Genomförande år: 2022

Idén med ljussättningen bygger på samma princip som att koppla ihop staden med hamnen/vattnet; kallt ljus representerar havet och varmt ljus representerar staden.

Foto: Kasper Dudzik Foto: Kasper Dudzik Foto: Kasper Dudzik Foto: Kasper Dudzik Foto: Kasper Dudzik Foto: Kasper Dudzik Foto: Kasper Dudzik Beställare: Karlskrona kommun Arkitekt: Sweco Architects Genomförande år: 2023

Belysningen är integrerad i toppföljaren och framhäver på så vis brons form. Ljussättningen är varm, avbländad och nedåtriktad.

Idén med ljussättningen bygger på samma princip som att koppla ihop staden med hamnen/vattnet; kallt ljus representerar havet och varmt ljus representerar staden.

Black ljusdesign är stolta över att vara involverade i ett nyskapande projekt både i arkitektoniska lösningar och ur ett medicinskt perspektiv.

Black ljusdesign är stolta över att vara involverade i ett nyskapande projekt både i arkitektoniska lösningar och ur ett medicinskt perspektiv.

Belysningen blir en koppling mellan de nya moderna funktionerna i byggnaden och den gamla bevarade industrimiljön.

Beställare: Fastighets AB förvaltaren Landskapsarkitekt: Topia Landskapsarkitekter Genomförande år: 2016

Beställare: Stockholms stad Arkitekt: The Common Office Genomförande år: 2018

Föregående Nästa Beställare: – Genomförande år: –

Belysningen består av spotlights monterade på master som markerar och dramatiserar respektive plats och aktivitet.

Rinkeby bro är gestaltad av Rundquist arkitekter. Black ljusdesign har ansvarat för ljussättningen av bron på uppdrag av Stockholms stad.

Ljussättningen skapar en stämningsfull upplevelse av parken kvällstid då belysningen är väl avbländad och riktad mot parkens planteringar och utvalda solitärträd.

Vår belysningslösning tar avstamp i den problematiken och syftar till att kombinera en stämningsfull fasadbelysning som framhäver framhäva kyrkans arkitektoniska och estetiska värden.

Black ljusdesign har tagit fram ett ljussättningsförslag som skall ge både en funktionsorienterad belysning över körbana och cykelväg, samt en effektfull belysning av brons konstruktion.

Belysningen av parken bygger på en funktionell men också stämningsfull ljussättning där parkens kvaliteter, funktioner och historiska värden framhävs och förädlas.

Black ljusdesign har utformat ljussättningen som definierar de olika rummen samt accentuerar annonseringstavlor.

Armaturerna tar sitt uttryck från torgets gestaltning och materialval, samt fasadernas 70-talsarkitektur, och skapar på så vis ett unikt uttryck med en tydlig identitet.

Belysningen längs med gång-och cykelvägen utgörs av parkstolpar som både ger ett direkt ljus på vägen men också indirekt ljus.

Syftet har varit att skapa en trygg och vacker plats där ljuset och grönskan samspelar.

Ljussättningen av Tre Kronor innefattar fasadljussättning av den norra fasaden mot vattnet, innergården och en del av lägenheterna.

Belysningen är bländfri och framhäver arkitekturen och konstruktionen av bron.

Föregående Nästa Beställare: Umeå kommun Landskapsarkitekt: Sweco Genomförande år: 2018

Belysningen består av höga rektangulära master med spotlights och pollare som har inordnats i torgets och parkens möblering.

Mellan masterna är vajrar spända med ljuspunkter som är programmerade för att skapa en dynamik i form av en digital natthimmel.

Ljussättningen av kyrkogården och kyrkan är ett pågående projekt var huvudsyfte är att lyfta fram platsens natursköna egenskaper och kontemplativa lugn.

Föregående Nästa Beställare: Gävle kommun Landskapsarkitekt: Karavan Landskapsarkitekter Genomförande år: 2020

Föregående bild Nästa bild Beställare: Stockholms Stad Trafikkontoret Landskapsarkitekt: AJ Landskap Genomförande år: 2019

Black ljusdesign har tillsammans med AIX antikvarie tagit fram en nyproduktion av den original gatuarmatur på stolpe som Gunnar Asplund ritade för området på 1930-talet.

Ljussättningen bygger på ett kallt neutralt funktionsljus från master, placerade i linje med träden för att inte störa utsikten.

Idén med ljussättningen bygger på samma princip som att koppla ihop staden med hamnen/vattnet; kallt ljus representerar havet och varmt ljus representerar staden.

Black ljusdesign är stolta över att vara involverade i ett nyskapande projekt både i arkitektoniska lösningar och ur ett medicinskt perspektiv.

Beställare: Stockholms stad Landskapsarkitekt: White Arkitekter

Black ljusdesign har tillsammans med Marge arkitekter och Karavan landskapsarkitekter utformat trappans belysning i form av stora pendlar i mässing.

Black ljusdesign har tillsammans med Marge arkitekter gestaltas brons undersida.

Black ljusdesign har ljussatt parken. Ljussättningen fokuserar på parkens yttre former och funktioner som de större träd som ramar in parken, parkleken och kommunikationsstråk.