Interiör

Black ljusdesign är stolta över att vara involverade i ett nyskapande projekt både i arkitektoniska lösningar och ur ett medicinskt perspektiv.

Idén med ljussättningen bygger på samma princip som att koppla ihop staden med hamnen/vattnet; kallt ljus representerar havet och varmt ljus representerar staden.

Black ljusdesign är stolta över att vara involverade i ett nyskapande projekt både i arkitektoniska lösningar och ur ett medicinskt perspektiv.

Black ljusdesign är stolta över att vara involverade i ett nyskapande projekt både i arkitektoniska lösningar och ur ett medicinskt perspektiv.

Föregående Nästa Beställare: – Genomförande år: –

Black ljusdesign har arbetat med de publika delarna av byggnaden samt Stockholm universitets aula.

Black Ljusdesign fick under våren 2017 i uppdrag av White arkitekter att se över, samt komplettera ett befintligt belysningsförslag för Energimyndighetens nya HQ i Eskilstuna.

Ljussättningen bygger på arkitekternas princip om utblickar och utsikt från byggnadens insida, men i inverterad form kvällstid.

Belysningen blir en koppling mellan de nya moderna funktionerna i byggnaden och den gamla bevarade industrimiljön.

Black ljusdesign har tillsammans med arkitekterna DinellJohansson och Vasakronan arbetat fram en ny ljussättning i samband med en omfattande renovering av de publika delarna i entréplan.