Interiör

Idén med ljussättningen bygger på samma princip som att koppla ihop staden med hamnen/vattnet; kallt ljus representerar havet och varmt ljus representerar staden.

Idén med ljussättningen bygger på samma princip som att koppla ihop staden med hamnen/vattnet; kallt ljus representerar havet och varmt ljus representerar staden.

Idén med ljussättningen bygger på samma princip som att koppla ihop staden med hamnen/vattnet; kallt ljus representerar havet och varmt ljus representerar staden.

Idén med ljussättningen bygger på samma princip som att koppla ihop staden med hamnen/vattnet; kallt ljus representerar havet och varmt ljus representerar staden.

Idén med ljussättningen bygger på samma princip som att koppla ihop staden med hamnen/vattnet; kallt ljus representerar havet och varmt ljus representerar staden.

Black ljusdesign är stolta över att vara involverade i ett nyskapande projekt både i arkitektoniska lösningar och ur ett medicinskt perspektiv.

Black ljusdesign är stolta över att vara involverade i ett nyskapande projekt både i arkitektoniska lösningar och ur ett medicinskt perspektiv.

Beställare: Vasakronan Arkitekt: ElinderSten Genomförande år: 2021

Black ljusdesign har arbetat med de publika delarna av byggnaden samt Stockholm universitets aula.

Black Ljusdesign fick under våren 2017 i uppdrag av White arkitekter att se över, samt komplettera ett befintligt belysningsförslag för Energimyndighetens nya HQ i Eskilstuna.

Ljussättningen bygger på arkitekternas princip om utblickar och utsikt från byggnadens insida, men i inverterad form kvällstid.

Belysningen blir en koppling mellan de nya moderna funktionerna i byggnaden och den gamla bevarade industrimiljön.

Black ljusdesign har tillsammans med arkitekterna DinellJohansson och Vasakronan arbetat fram en ny ljussättning i samband med en omfattande renovering av de publika delarna i entréplan.

Black har arbetat med koncept, ljussättning och detaljprojektering i nära samarbete med inredningsarkitekterna.

Black ljusdesign arbetade fram ett övergripande ljusdesignkoncept som innefattar alla publika interiöra och exteriöra delar.

Black ljusdesign har under hösten utformat belysningen till Björn Borgs nya huvudkontor på Thulegatan 11 och i årsskiftet invigdes de nya lokalerna.