Kulturhistoriskt

Foto: Kasper Dudzik Foto: Kasper Dudzik Foto: Kasper Dudzik Foto: Kasper Dudzik Foto: Kasper Dudzik Foto: Kasper Dudzik Foto: Kasper Dudzik Beställare: Karlskrona kommun Arkitekt: Sweco Architects Genomförande år: 2023

Black ljusdesign är stolta över att vara involverade i ett nyskapande projekt både i arkitektoniska lösningar och ur ett medicinskt perspektiv.

Black ljusdesign är stolta över att vara involverade i ett nyskapande projekt både i arkitektoniska lösningar och ur ett medicinskt perspektiv.

Belysningen blir en koppling mellan de nya moderna funktionerna i byggnaden och den gamla bevarade industrimiljön.

Föregående Nästa Beställare: – Genomförande år: –

Vår belysningslösning tar avstamp i den problematiken och syftar till att kombinera en stämningsfull fasadbelysning som framhäver framhäva kyrkans arkitektoniska och estetiska värden.

Ljussättningen av Tre Kronor innefattar fasadljussättning av den norra fasaden mot vattnet, innergården och en del av lägenheterna.

Föregående Nästa Beställare: Umeå kommun Landskapsarkitekt: Sweco Genomförande år: 2018

Ljussättningen av kyrkogården och kyrkan är ett pågående projekt var huvudsyfte är att lyfta fram platsens natursköna egenskaper och kontemplativa lugn.

Belysningen blir en koppling mellan de nya moderna funktionerna i byggnaden och den gamla bevarade industrimiljön.

Black ljusdesign har tillsammans med arkitekterna DinellJohansson och Vasakronan arbetat fram en ny ljussättning i samband med en omfattande renovering av de publika delarna i entréplan.