Kulturhistoriskt

Black ljusdesign är stolta över att vara involverade i ett nyskapande projekt både i arkitektoniska lösningar och ur ett medicinskt perspektiv.

Black ljusdesign är stolta över att vara involverade i ett nyskapande projekt både i arkitektoniska lösningar och ur ett medicinskt perspektiv.

Belysningen blir en koppling mellan de nya moderna funktionerna i byggnaden och den gamla bevarade industrimiljön.

Föregående Nästa Beställare: – Genomförande år: –

Föregående Nästa Beställare: – Genomförande år: –

Vår belysningslösning tar avstamp i den problematiken och syftar till att kombinera en stämningsfull fasadbelysning som framhäver framhäva kyrkans arkitektoniska och estetiska värden.

Ljussättningen av Tre Kronor innefattar fasadljussättning av den norra fasaden mot vattnet, innergården och en del av lägenheterna.

Belysningen skall förstärka och tydliggöra torgets olika funktioner, passager och arkitektoniska kvalitéer, och inspirera medborgare till att stanna upp, slå sig ner och betrakta eller delta i torgets aktiviteter.

Ljussättningen av kyrkogården och kyrkan är ett pågående projekt var huvudsyfte är att lyfta fram platsens natursköna egenskaper och kontemplativa lugn.

Belysningen blir en koppling mellan de nya moderna funktionerna i byggnaden och den gamla bevarade industrimiljön.