Kompassen Aktivitetspark

Beställare:

Lidingö kommun

Landskapsarkitekt:

Topia landskapsarkitekter

Ljusdesigner:

Alexander Cederroth

Genomförande år:

2014