Meny
Fotograf: Åke E:son Lindman
Fotograf: Åke E:son Lindman
Fotograf: Åke E:son Lindman
Fotograf: Åke E:son Lindman
Fotograf: Åke E:son Lindman
Fotograf: Åke E:son Lindman
Fotograf: Åke E:son Lindman
Fotograf: Åke E:son Lindman
Fotograf: Åke E:son Lindman
Fotograf: Åke E:son Lindman
Fotograf: Åke E:son Lindman
Fotograf: Åke E:son Lindman

Hyllie torg Malmö

Torget är beläget ovanpå Citytunneln och omges av idel signifikanta byggnader, flera uppbyggda efter andra arkitekttävlingar. På torget är en bokskog planterad i form av trettio träd ställda i slitsar i torgets golv. Bokskogen signalerar en skånsk identitet och samlar ihop den extravaganta arkitekturen som omger torget.

Ljussättningen förstärker mystiken kring en skånsk bokskog. Träden är belysta genom trädkronorna med ett kallt ljus och underifrån med varmare ljus. Mellan masterna är vajrar spända med ljuspunkter som är programmerade för att skapa en dynamik i form av en digital natthimmel.

Beställare:

Malmö Stad

Landskapsarkitekt:

Thorbjörn Andersson SWECO

Genomförande år:

2012

Se fler av våra exteriörprojekt