Meny
dsc_3933
dsc_4077
1

Kista Gård Park

Upprustningen av parken är en fri tolkning av platsens historia för att skapa en modern stadspark för lek, aktiviteter och samvaro. Historiska spår som alléer, axlar, rumslighet och växter har lyfts fram för att knyta parken till landskapet och historien. Gräsgradänger och fruktträdsallé har sitt ursprung i de odlingar som en gång planterats i raka linjer och kvadratiska kvarter.

Ljussättningen syftar till att ge parken en funktionell och orienterande belysning som underordnar sig parkens historiska symmetri med fruktallén och boningshuset som huvudattraktion och som riktvärden. Ljussättningen skapar en stämningsfull upplevelse av parken kvällstid då belysningen är väl avbländad och riktad mot parkens planteringar och utvalda solitärträd.

Beställare:

Trafikkontoret Stockholm Stad

Landskapsarkitekt:

Temagruppen

Genomförande år:

2013

Se fler av våra exteriörprojekt