Meny
1
6
4
3
5
7

Rinkebyterassen

Utsiktsplatsen är en spektakulär plats där alla människor kan träffas; en urban plats med landskapliga kvaliteter. Den kan ses både uppifrån, från Rinkeby; men framförallt nerifrån fältet och från Kistahållet.

Insidan av träkonstruktionen är belyst vilket innebär att utsiktsplatsen sedd från fältet avtecknar sig så som en spånlykta- Konstruktionen lutar sig utåt upptill vilket ger platsen viss dramatik. En sittparkett i form av långa trappsteg gör det möjligt att sitta många på rad och även att orientera sig mot olika väderstreck. Även dessa är belysta med mjukt varmt accentuerande ljus.
Platsens ytskikt dras upp och formar avbäraren, mot vilken man kan luta sig och se ut över fältet. Innanför utsiktsplatsen finns flera sociala rum av olika karaktär. Ljussättningen bygger på ett kallt neutralt funktionsljus från master, placerade i linje med träden för att inte störa utsikten. Lågt varmt och mjukt ljus annonserar intima platsbildningar och låga vertikala rumselement så som bänkar och beklädnadsväggar.

Beställare:

Stockholms Stad Trafikkontoret

Landskapsarkitekt:

Thorbjörn Andersson SWECO

Genomförande år:

2017

Se fler av våra exteriörprojekt