Meny
_dsc2369-srgb
_dsc2369
_dsc23652
1

Tre Kronor Nacka

Kvarnen Tre kronor byggdes år 1898 för mjölproduktion och lager och var i bruk fram till 1990-talet. Byggnaden är belägen på södra sidan av Stockholms hamninlopp mitt emot Djurgården.

Riksbyggen har restaurerat byggnaden till moderna lägenheter med klassiska arkitektoniska inslag i en unik kulturhistorisk miljö. Den dramatiska topografin, närliggande naturmarken och utsikten mot både Gamla Stan och skärgården är utmärkande för Kvarnholmen.
Ljussättningen av Tre Kronor innefattar fasadljussättning av den norra fasaden mot vattnet, innergården och en del av lägenheterna. Fasadljussättningen mot vattnet syftar till att lyfta fram byggnadernas arkitektur och själ i nattens mörker och visa på dess kvaliteter så som det varma teglet, pilastrarna mellan fönstren och byggnadens variation i djup.

Beställare:

Riksbyggen

Arkitekt:

Rits Arkitekter

Landskapsarkitekt:

Funkia landskapsarkitekter

Ljusdesigners:

Alexander Cederroth, Fredrik Amnäs & Nicolas Philip

Genomförande år:

2014

Se fler av våra exteriörprojekt