Drottninggatan Gävle

Beställare:

Gävle kommun

Landskapsarkitekt:

Karavan Landskapsarkitekter

Genomförande år:

2020