Kista Gård park

Beställare:

Trafikkontoret Stockholms Stad

Landskapsarkitekt:

Temagruppen

Genomförande år:

2013