Kristinebergs Slottspark

Beställare:

Stockholm Stad

Landskapsarkitekt:

Nivå Landskapsarkitektur

Genomförande år:

2015