Kyrkparken Järfälla

Beställare:

Järfälla kommun

Landskapsarkitekt:

Ekologigruppen

Genomförande år:

2013