Melonparken

Beställare:

Stockholms Stad Trafikkontoret

Landskapsarkitekt:

AJ Landskap

Genomförande år:

2019