Rådhustorget Umeå

Beställare:

Umeå kommun

Landskapsarkitekt:

Sweco

Genomförande år:

2018