Solna Ingenting

Beställare:

Solna stad

Landskapsarkitekt:

Andersson Jönsson Landskapsarkitekter AB

Genomförande år:

2014