St. Johannes Kyrka

Beställare:

Svenska kyrkan och Stockholms Stad

Genomförande år:

2014