Stockholms Universitet Frescati

Beställare:

Akademiska hus och universitetet

Landskapsarkitekt:

Funkia landskapsarkitekter

Genomförande år:

2014