Tre Kronor Nacka

Beställare:

Riksbyggen

Arkitekt:

Rits Arkitekter

Landskapsarkitekt:

Funkia landskapsarkitekter

Ljusdesigners:

Alexander Cederroth, Fredrik Amnäs & Nicolas Philip

Genomförande år:

2014