Visby Norra Kyrkogård

Beställare:

Kyrkogårdsförvaltningen Visby

Landskapsarkitekt:

Johan Arvidsson

Genomförande år:

2006-2008