Meny
Fotograf: Åke E:son Lindman

Rådhustorget Umeå

Belysningen på Rådhustorget har utformas skalenligt utefter landskapets olika zoner för att skapa ett vitalt och varierat torgrum. Ambitionen var att tillgodose stadens invånare med olika platser med varierande ljuskaraktär vilka alla ska kännas trygga och inbjudande kvällstid. Belysningen skall förstärka och tydliggöra torgets olika funktioner, passager och arkitektoniska kvalitéer, och inspirera medborgare till att stanna upp, slå sig ner och betrakta eller delta i torgets aktiviteter.