Emporia Malmö

Beställare:

Steen & Ström Sverige

Arkitekt:

Wingårdhs arkitekter

Genomförande år:

2013