Björn Borg HQ Stockholm

Beställare:

Björn Borg

Arkitekt:

Megaron + A-B-D

Genomförande år:

2012