Skandionkliniken, Black LjusdesignSkandionkliniken, Black Ljusdesign

Skandionkliniken Uppsala

Beställare:

Akademiska hus och Landstinget

Arkitekt:

Link Arkitekter

Landskapsarkitekt:

WSP Group

Genomförande år:

2014